Záměr prodeje části pozemku p. č. 2973 v k. ú. Česká Rybná