Záměr prodeje části pozemku p. č. 233/3 v k. ú. Proseč u Skutče