Záměr prodeje části pozemku p. č. 1898/1 v k. ú. Proseč u Skutče