Záměr prodeje části pozemku p. č. 1298/2 v k. ú. Martinice u Skutče