Záměr prodeje části pozemku p. č. 129/6 v k. ú. Proseč u Skutče