Záměr prodeje části parcely č. 671/14 v k. ú. Podměstí