Záměr prodeje části parcely č. 1887/3 v k. ú. Proseč u Skutče