Záměr prodeje části parcely č. 1881/1 v k. ú. Proseč u Skutče