Záměr bezúplatného převodu částí pozemků p. č. 1886/2 a p. č. 1913/1 v k. ú. Proseč u Skutče