Žádost o pronájem pozemku

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
22. 6. 2012

MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného jako pozemková parcela č. 1579/27 orná půda o výměře 9437 m2 v k.ú. Záboří u Proseče. O pronájem části výše uvedeného pozemku p.č. 1579/27 o výměře cca 900 m2 žádají manželé Jan a Jana Flídrovi, bytem Proseč, Záboří 172. Tuto část pozemku si manželé Flídrovi vyčistili a obhospodařují ho. Tento záměr je vyznačen na situačním plánku.

Dokumenty