Žádost o koupi pozemku

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
26. 2. 2013

     MĚSTO  PROSEČ je vlastníkem pozemků označených jako pozemkové parcely č. 300/1 ostatní plocha o výměře 1929 m2,  p.č. 3113/3 ostatní plocha o výměře 376 m2, p.č. 248/7 ostatní plocha  o výměře 33 m2, p.č. 248/1 ostatní plocha o výměře 478 m2  v  k.ú.Česká Rybná . O odkoupení částí výše uvedených pozemků, zhruba o celkové výměře 530 m2, žádá p. Oherová Lucie, bytem Proseč, Česká Rybná čp. 143. Uvedené části pozemků by se  po geometrickém zaměření popřípadě směnily s částí pozemku p.č. 300/2 ve vlastnictví p. Oherové Lucie. Pozemky, které chce paní Oherová Lucie odkoupit,  jsou zaploceny v zahradě, krom části pozemku p.č. 3113/3. Část pozemku p.č. 248/1 je zastavěna.

Dokumenty