Žádost o koupi pozemku

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
25. 11. 2012

MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného jako pozemková parcela č. 2009/2 ostatní plocha o výměře 1025 m2 v k.ú. Proseč u Skutče. O odkoupení části výše uvedené pozemkové parcely žádají manželé Josef a Alena Vodvárkovi, bytem Proseč 326
Záměr odkupu části p.č. 2009/2 v k.ú. Proseč u Skutče je vyznačen na situačním plánku červenou barvou.

Dokumenty