Žádost o koupi pozemku

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
1. 8. 2012

MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného jako pozemková parcela č. 1050/1 trvalý travní porost o výměře 465 m2. v k.ú. Proseč u Skutče. O odkoupení části výše uvedeného pozemku p.č. 1050/1 žádají manželé Pavel a Jana Vaňousovi, bytem Proseč 281. Manželé Pavel a Jana Vaňousovi jsou vlastníky domu čp. 281 na stp č. 362, stp. č. 362 a p.p. č. 1052/2 v k.ú. Proseč u Skutče. Tuto část pozemku mají manželé Vaňousovi zaplocenou v zahradě a uvádějí, že takto zaplocenou zahradu již koupili. Tento záměr je vyznačen na situačním plánku.

Dokumenty