Žádost o koupi pozemku

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
9. 6. 2012

MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného jako pozemková parcela č. 469/31 zahrada o výměře 337 m2 v k.ú. Miřetín. O odkoupení výše uvedeného pozemku žádá pan Čepek Zdeněk, bytem Pardubice. Pan Čepek Zdeněk je spoluvlastníkem domu čp. 54 se stp. č. 80 a zahradou p.č. 469/2 o výměře 37 m2 v k.ú. Miřetín. Pan Čepek Zdeněk v žádosti uvádí, že při odkupování uvedených nemovitostí odkoupil i výměru p.č. 469/31, kde v té době byla zřejmě chyba v KN. Tento omyl p. Čepek dokládá znaleckým posudkem, situačním plánkem a kupní smlouvou. Tento záměr je vyznačen na situačním plánku .

Dokumenty