Žádost o koupi pozemku

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
28. 2. 2012

MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného jako pozemková parcela č. 2636/5 vodní plocha o výměře 31 m2 v  k.ú. Záboří u Proseče. O odkoupení výše uvedeného pozemku žádají Lesy České republiky Hradec Králové, Přemyslova 1106. Tento záměr je vyznačen na situačním plánku. 

Dokumenty