Výběrové řízení č. 1/2022 na obsazení pracovního místa „referent územního plánování a stavebního řádu, referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků“ ve Skutči