Veřejná zakázka - Vybavení odborných učeben pavilonu odborných učeben školy Proseč – Učebna jazyků, učebna fyziky a chemie a učebna přírodopisu; Část 1: Nábytek; Část 2: Didaktické vybavení