Veřejná zakázka - Dodávka DA pro JSDH města Proseč