Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
19. 7. 2012

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvánní k veřejnému ústnímu jednání. Ing. Miroslav Smola, Brno, Scheinerova 1031/17, 628 00 Brno (dále jen „stavebník“) dne 9.5.2012 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění staveb:
1. „Přístavba a nástavba rodinného domu čp. 65 Proseč“ na pozemku parc. č. st. 124 v kat. území Proseč u Skutče.
2. „Sklad zahradního nářadí“ na pozemku parc. č. 322 v kat. území Proseč u Skutče.
3. „Most“ na pozemcích parc. č. 1950, 322 a 323 v kat. území Proseč u Skutče.
4. „Kanalizační přípojka“ na pozemku parc. č. 1887/1 v kat. území Proseč u Skutče. Současně požádal dne 9.5.2012 o vydání stavebního povolení na stavby:
1. „Stavební úpravy, přístavba a nástavba rodinného domu čp. 65 Proseč“ na pozemku parc.č. st. 124 v kat. území Proseč u Skutče.
2. „Sklad zahradního nářadí“ na pozemku parc. č. 322 v kat. území Proseč u Skutče.
3. „Most“ na pozemcích parc. č. 1950, 322 a 323 v kat. území Proseč u Skutče.
4. „Kanalizační přípojka“ na pozemku parc. č. 1887/1 v kat. území Proseč u Skutče.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.
 

Dokumenty
smola.podepsano.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:46
Veronika Doležalová
Thumbnail