Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
20. 3. 2012

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Město Proseč, IČO 00270741, zastoupené starostou města Janem Macháčkem, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče
(dále jen „žadatel“) dne 18.1.2012 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: „Kanalizace Proseč – Záboří 1. část – stoka Z-1 a Z-2“ na pozemcích parc.č. 2624/1, 2623, 2626, 2631, 2676, 192, 22 a 679, vše v kat. území Záboří u Proseče.
 

Dokumenty