Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
15. 3. 2012

O z n á m e n í o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Obec Leština, IČO 00270369, Leština 87, 5239 4č Proseč u Skutče (dále jen „žadatel“) podal dne 6.1.2012 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemku parc.č. 896/1 v kat. území Doubravice u Leštiny. Uvedený dnem bylo zahájeno územní řízení.

Dokumenty