Veřejná vyhláška - úplná uzavírka silnice III/354 5 od konce obce Proseč po křižovatku se silnicí III/354 10