Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby: Obytný soubor „Vyhlídka“ – Proseč“ „Technická infrastruktura“