Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci III/3545 (Rychnov)