Veřejná vyhláška - Oznámení -Vydání změny č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSEČ

Datum vyvěšení na úřední desce
3. 9. 2020
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
21. 9. 2020
Dokumenty