Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení ,,Kabelové rozvody COMA s.r.o. v Proseči-I. a II. etapa"