Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - úplná uzavírka - silnice II/357 a dopravní omezení- místní komunikace(dále jen,,MK") vše v obci (místní části) Proseč

Datum vyvěšení na úřední desce
13. 9. 2019
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
30. 9. 2019
Dokumenty