Veřejná vyhláška o zahájení řízení o povolení trhacích prací velkého a malého rozsahu prováděných při výstavbě „Krounka, Kutřín, výstavba poldru“