ÚZSVVM - VÝZVA - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem