Směna pozemků

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
24. 11. 2012

MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemků označených jako pozemkové parcely č. 672/1 ostatní plocha o výměře 1414 m2. a p.č. 673/1 o výměře 6285 m2 v k.ú. Podměstí. Po geometrickém zaměření byly z uvedených pozemkových parcel nově utvořené pozemkové parcely č. 672/3 o výměře 21 m2, p.č. 673/7 o výměře 36 m2 a p.č. 673/8 o výměře 26 m2.
Pan Kubík Karel je vlastníkem pozemku p.č. 101 zahrada o výměře 414 m2 v k.ú. Podměstí . Po geometrickém zaměření byla z p.p.č. 101 oddělena část a označena novým parcelním číslem 101/2 o výměře 108 m2 Pan Kubík Karel požádal Město Proseč o směnu svého pozemku p.č. 101/2 o výměře 108 m2 za pozemky p.č. 672/3,673/7 a p.č. 673/8 o celkové výměře 83 m2, vše v k.ú. Podměstí.

Dokumenty