Rozpočtové změny za rok 2023, rozpočtové opatření č. 2/ZM/2023