Rozpočtové změny za rok 2022, rozpočtové opatření č. 8/RM/2022