Rozpočtové změny za rok 2022, rozpočtové opatření č. 6/RM/2022