Rozpočtové změny za rok 2022, rozpočtové opatření č. 4/RM/2022