Rozpočtové změny za rok 2022, rozpočtové opatření č. 2/ZM/2022