Rozpočtové změny za rok 2022, rozpočtové opatření č. 1/ZM/2022