Rozpočtové změny za rok 2022, rozpočtové opatření č. 1/RM/2022