Rozpočtové změny za rok 2021, rozpočtové opatření č. 6/RM/2021