Rozpočtové změny za rok 2021, rozpočtové opatření č. 1/ZM/2021