Rozpočtové změny za rok 2020, rozpočtové opatření č. 1/ZM/2020