Rozpočtové změny za rok 2019, rozpočtové opatření č. 1/ZM/2019

Datum vyvěšení na úřední desce
30. 10. 2019
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
31. 3. 2020
Dokumenty