Rozpočtové změny za rok 2017, rozpočtové opatření č. 1/ZM/2017

Datum vyvěšení na úřední desce
13. 7. 2017
Printer Friendly and PDF
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
31. 7. 2017
Dokumenty