Rozpočtové změny za rok 2017, rozpočtové opatřeni č. 12/RM/2017

Datum vyvěšení na úřední desce
27. 12. 2017
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
31. 3. 2018
Dokumenty