Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby prezidenta České republiky konané dne 13. a 14. ledna 2023