Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu