Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Maštale na rok 2023