Ministerstvo zemědělství ČR - Oznámení o vydání opatření obecné povahy