Jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2020 v souladu s usnesením Vlady ČR č. 274 ze dne 23. 3. 2020

Datum vyvěšení na úřední desce
24. 3. 2020
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
8. 4. 2020

Oznámení o konání,

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o

zasedání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2020

které se dle § 93 odst. 2, zákona o obcích, a usnesení Vlády ČR č. 274 ze dne 23. 3. 2020, publikovaného pod č. 122/2020 Sb., kterým rozhodla vláda o přijetí krizového opatření ve smyslu § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, uskuteční v pátek dne 27. března 2020 v 17 hodin vzdáleným způsobem, bez osobní přítomnosti zastupitelů, s vyloučením veřejnosti.

Program zasedání:

  1. Převod finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení na opatření Covid-19
  2. Schválení změny rozpočtového provizora města Proseč na rok 2020
  3. Schválení aktualizace pravidel rozpočtového provizoria města Proseč
  4. Schválení pořízení zásob hygienického a drogistického zboží a ochranných pomůcek v souvislosti s opatřením Covid-19 pro jednotky SDH, zaměstnance a občany města v maximálním zájmu zajištění jejich bezpečnosti a zdraví

Ing. Jan Macháček
starosta města

Dokumenty