Registr smluv

Označení smlouvy Datum schválení Platnost smlouvy od Seřadit vzestupně Schvalující orgán IČ protistrany
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - MitriX - činnost 22. 6. 2020 27. 7. 2020 ZM -
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Proseč - činnost 22. 6. 2020 27. 7. 2020 ZM 60103191
Smlouva o poskytnutí daru - SDH Miřetín "Rozsvícení vánočního stromu v Miřetíně" 13. 7. 2020 16. 7. 2020 RM 68248911
Smlouva o poskytnutí daru - SDH Miřetín "Zakoupení reproduktoru s mikrofony" 13. 7. 2020 16. 7. 2020 RM 68248911
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SDH Miřetín 22. 6. 2020 16. 7. 2020 ZM 68248911
Smlouva o provedení pronájmu mobilního pódia a zastřešení pro kulturní produkci města Proseč 17. 6. 2020 7. 7. 2020 RM 11149906
Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 30. 05. 2020 do 28. 09. 2020 a úhradě nákladů s tím spojených - Evidenční číslo smlouvy ODSH/20/22776 25. 5. 2020 23. 6. 2020 RM 70892822
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 5. 2020 na realizaci veřejné zakázky "Kanalizace Proseč - VI. etapa" 11. 6. 2020 17. 6. 2020 RM 24135658
Kupní smlouva č.2 MotoTrade VM s.r.o. 23. 4. 2020 5. 5. 2020 RM 28822498
Smlouva o zřízení věcného břemene stavba plynovodní přípojka 10. 2. 2020 2. 4. 2020 RM 70892822