Registr smluv

Označení smlouvy Datum schválení Platnost smlouvy od Seřadit vzestupně Schvalující orgán IČ protistrany
Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 30. 9. 2019 30. 9. 2019 RM 25134701
Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti v období od 1.6.2019 do 30.9.2019 30. 8. 2019 27. 9. 2019 RM 70892822
Smlouva o poskytnutí daru Pavel Doležal 30. 8. 2019 20. 9. 2019 RM 00270741
Smlouva o poskytnutí daru - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Záboří 6. 8. 2019 19. 8. 2019 RM 60104929
Smlouva o poskytnutí daru - od Josefa Kvapilana akci,,Šumsadu" 13. 8. 2019 15. 8. 2019 RM 00270741
Smlouva o poskytnutí daru - Český svaz ochránců přírody - Záchranná stanice a ekocentrum "Pasíčka" 6. 8. 2019 15. 8. 2019 RM 68210965
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dooda o umístění stavby č. IP-12-2010906/SOBS VB/02 6. 8. 2019 7. 8. 2019 RM 24729035
Smlouva č. 0-62/2019 o zajištění svozu, třídění a recyklace komunálního odpadu 17. 6. 2019 1. 8. 2019 RM 25951611
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.953/068/2019 12. 7. 2019 25. 7. 2019 RM 42196451
Smlouva o zřízení věcného břemene -služebnosti, č.IZ-12-2000380/VB/1 Proseč, pr.zóna-venk. vn-Měst. Proseč 12. 7. 2019 22. 7. 2019 RM 24729035