Registr smluv

Označení smlouvy Datum schválení Platnost smlouvy od Seřadit vzestupně Schvalující orgán IČ protistrany
Smlouva o poskytnutí daru - Český svaz ochránců přírody - Záchranná stanice a ekocentrum "Pasíčka" 6. 8. 2019 15. 8. 2019 RM 68210965
Smlouva o poskytnutí daru - od Josefa Kvapilana akci,,Šumsadu" 13. 8. 2019 15. 8. 2019 RM 00270741
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dooda o umístění stavby č. IP-12-2010906/SOBS VB/02 6. 8. 2019 7. 8. 2019 RM 24729035
Smlouva č. 0-62/2019 o zajištění svozu, třídění a recyklace komunálního odpadu 17. 6. 2019 1. 8. 2019 RM 25951611
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.953/068/2019 12. 7. 2019 25. 7. 2019 RM 42196451
Smlouva o poskytnutí dotace - Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Proseč u Skutče 24. 4. 2019 22. 7. 2019 RM 69839531
Smlouva o zřízení věcného břemene -služebnosti, č.IZ-12-2000380/VB/1 Proseč, pr.zóna-venk. vn-Měst. Proseč 12. 7. 2019 22. 7. 2019 RM 24729035
Smlouva o dílo č. 7 "Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Proseči - Za Okály" 12. 7. 2019 17. 7. 2019 RM 28528735
Smlouva o dílo č. 5 - Dokumentace pro provedení stavby "Kanalizace Proseč - VI. etapa" 25. 6. 2019 12. 7. 2019 RM 44403445
Smlouva o poskytnutí daru - Domov seniorů Drachtinka 25. 6. 2019 8. 7. 2019 RM 27520269