Registr smluv

Označení smlouvy Datum schválení Platnost smlouvy od Seřadit vzestupně Schvalující orgán IČ protistrany
Smlouva o dílo č. 2 - Oprava komunikace III/3542 Proseč - Česká Rybná 24. 4. 2019 16. 4. 2019 RM 48038599
Smlouva č. OSV/19/20557 o poskytnutí účelové dotace - podpora sociálních služeb 4. 3. 2019 1. 4. 2019 RM 70892822
Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-2016703/VB/1 Proseč - Terézy Novákové 823/1 - Knn - Rejmanová 26. 3. 2019 27. 3. 2019 RM 24729035
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč 19. 3. 2019 23. 3. 2019 RM 15028909
Partnerská smlouva "Cyklo Maštale 2019" 4. 3. 2019 5. 3. 2019 RM 70935840
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-2018183/SOBS VB/1 27. 12. 2018 20. 2. 2019 RM 24729035
Kupní smlouva - lanový naviják WARN Industrial 49 kN 5. 2. 2019 5. 2. 2019 RM 17638941
Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla - TATRA T 815 21. 1. 2019 5. 2. 2019 RM 00603147
Smlouva o poskytování služby - zasílání varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS zpráv 21. 1. 2019 28. 1. 2019 RM 00270211
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Proseč - oprava komunikace Za hřbitovem 27. 11. 2018 15. 1. 2019 RM 48038599