Registr smluv

Označení smlouvy Datum schválení Platnost smlouvy od Seřadit vzestupně Schvalující orgán IČ protistrany
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SDH Miřetín 22. 6. 2020 16. 7. 2020 ZM 68248911
Smlouva o provedení pronájmu mobilního pódia a zastřešení pro kulturní produkci města Proseč 17. 6. 2020 7. 7. 2020 RM 11149906
Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 30. 05. 2020 do 28. 09. 2020 a úhradě nákladů s tím spojených - Evidenční číslo smlouvy ODSH/20/22776 25. 5. 2020 23. 6. 2020 RM 70892822
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 5. 2020 na realizaci veřejné zakázky "Kanalizace Proseč - VI. etapa" 11. 6. 2020 17. 6. 2020 RM 24135658
Kupní smlouva č.2 MotoTrade VM s.r.o. 23. 4. 2020 5. 5. 2020 RM 28822498
Smlouva o zřízení věcného břemene stavba plynovodní přípojka 10. 2. 2020 2. 4. 2020 RM 70892822
Smlouva o dílo Ing.František Pravec 3. 3. 2020 31. 3. 2020 RM 44403445
Smlouva příkazní o hospodaření na lesním majetku města Proseč 27. 3. 2020 27. 3. 2020 RM 74160117
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb 3. 3. 2020 27. 3. 2020 RM 70892822
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku ČEZ 6. 4. 2020 27. 3. 2020 RM 26721511